Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

UČÍME SA NA DIAĽKU

  • UČÍME SA NA DIAĽKU

    7.3.2021 | Článkov: 3

     Vážení rodičia, ŠZŠ Handlová

     vieme, že vyučovanie úplne nenahradíme. Našim cieľom je počas prerušeného vyučovania na škole pomôcť vám zorientovať sa v obsahu učiva,ktoré má žiak v danom ročníku zvládnuť. Zároveň chceme zadanými úlohami inšpirovať žiakov k vzdelávaniu doma v čase epidémie nového koronavírusu.

         Nižšie klikni na svoj ročník