Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Oznamy a Kalendár

 • Vzdelávanie žiakov

  30.6.2021 | Článkov: 0

  Od 1. júla neprebieha vyučovanie. Žiaci majú letné prázdniny.

 • COVID - 19

  28.5.2021 | Článkov: 2

  Aktuálny COVID školský semafor  tu

  Koronavírus: Viac

 • Výpis klasifikácie prospechu za 2. polrok

  29.6.2021 | Článkov: 0

  Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za druhý polrok vydá triedny učiteľ žiakovi 30. júna, t. j. posledný deň školského vyučovania. Od 1. júla majú žiaci prázdniny.