Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Oznamy a Kalendár

 • Vzdelávanie žiakov

  13.2.2021 | Článkov: 0

  Od 18.01.2021 až do odvolania bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. 

  Čítaj viac ...

 • COVID - 19

  22.1.2021 | Článkov: 2

  Opatrenia pre školy od 18.01.2021 viac

  Opatrenia pre školy od 11.01.2021 viac

  Koronavírus: Viac

 • Výpis klasifikácie prospechu za 1. polrok

  1.2.2021 | Článkov: 0

  Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok vydá triedny učiteľ žiakovi v prvý deň nástupu žiakov do školy po ukončení dištančnéhoo vzdelávania.