"Sme škola podporujúca zdravie"

Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Trgiňová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Silvia OndrišováUčitelia:

Mgr. Lenka Čertíková
Mgr. Jana Fidesová
Mgr. Anna Michelová
PaedDr. Anna Ončáková Mičková
Mgr. Katarína Oboňová
Mgr. Darina Plavcová
Mgr. Dagmar Rybárová
Mgr. Anežka Sýkorová
Mgr. Silvia Škultétyová
PaedDr. Jana Tóthová
Mgr. Katarína Šuláková

Asistenti učiteľa:

Alexandra Pavlíková

Mgr. Romana Kechanová

Zlatica Kluchova

Katarína Trgiňová

Bc. Monika Kotianová - MD
Mgr. Lenka Fardová - MD

Vedúca ŠKD: Slávka Žemberyová
Vychovávateľka:

Vedúca CŠPP: Mgr. Alica Vidová, špeciálna pedagogička
Odborné zamestnankyne: Mgr. Simona Jusková, psychologička

Administratívna zamestnankyňa: Marta Bielokostolská

Vedúca hosp.-prev. úseku: Jana Madajová, ekonómka

Zamestnanci:
Štefan Vagáň, školník
Milena Siegelová, upratovačka
Katarína Bačová, upratovačka,