Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Od utorka 03.11.2020 sa budú vo výdajnej školskej jedálni poskytovať obedy.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom oznamov na hlavných vchodových dverách Špeciálnej základnej školy v

Handlovej a na webovej stránke školy www.szshandlova.sk.

Týmto vás prosíme o sledovanie týchto oznamov.

  STRAVOVACÍ PORIADOK 2020/2021  

  PRIHLÁŚKA NA STRAVOVANIE 2020/2021  

Obedy dodáva Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

Kontakt: 046/5121937

Informácie o školskej jedálni:

http://www.zssha.edu.sk/skolska-jedalen

Jedálny lístok:

https://zssosha.edupage.org/menu