"Sme škola podporujúca zdravie"

O vydávaní obedov vás budeme  informovať prostredníctvom oznamov na hlavných vchodových dverách Špeciálnej základnej školy

Handlovej a na webovej stránke školy www.szshandlova.sk.

Týmto vás prosíme o sledovanie týchto oznamov.

  STRAVOVACÍ PORIADOK 2021/2022  

  PRIHLÁŚKA NA STRAVOVANIE 2021/2022  

Obedy dodáva Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

Kontakt: 046/5121937

Informácie o školskej jedálni:

http://www.zssha.edu.sk/skolska-jedalen

Jedálny lístok:

https://zssosha.edupage.org/menu