Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Na základe usmernenie MŠVVaŠ SR  na konci školského roka 2019/2020 nebudú hodnotené predmety: etická výchova/náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova.

Viac o súčasnej organizácii vzdelávania nájdete tu:

 https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

https://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/