"Sme škola podporujúca zdravie"

Učitelia

Riaditeľka školy PaedDr. Mária Trgiňová

Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Silvia Ondrišová

Výchovná poradkyňa Mgr. Anežka Sýkorová

Učiteľky

Mgr. Lenka Čertíková

Mgr. Jana Fidesová

Mgr. Anna Michelová

Mgr. Katarína Oboňová

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

Mgr. Darina Plavcová

Mgr. Anežka Sýkorová

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Katarína Šuláková

PaedDr. Jana Tóthová

Vychovávateľky ŠKD

Slávka Žemberyová

Mgr. Silvia Schwarzová

Asistenti

Alexandra Pavlíková

Eva Ilčíková - Projekt "V ZŠ úspešnejší"

Katarína Trgiňová

Zlatica Kluchová

Bc. Monika Kotianová - MD

Mgr. Lenka Fardová - MD

Odborné zamestnankyne CŠPP

Mgr. Alica Vidová, vedúca CŚPP, špeciálny pedagóg – logopéd

Mgr. Simona Jusková, psychológ

Marta Bielokostolská, administratívna zamestnankyňa

Ostatní zamestnanci

Jana Madajová, vedúca technicko-hospodárskeho úseku

Štefan Vagáň, školník

Milena Siegelová, upratovačka

Katarína Bačová, upratovačka