"Sme škola podporujúca zdravie"

Triedy, k 10.09.2021:

Trieda

Ročník

Variant

Počet žiakov

Triedna učiteľka

I. A

prípravný, prvý, druhý

A, C

6

Mgr. Anežka Sýkorová

II. A

prvý, druhý

A, C

5

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

III. A

tretí, štvrtý

A

7

Mgr. Darina Plavcová

V. A

piaty, tretí, druhý

A, C

8

Mgr. Katarína Šuláková

VI.A

šiesty, deviaty, desiaty

A, C

7

PaedDr. Jana Tóthová

VI. B

druhý, tretí, štvrtý, šiesty, siedmy

B

6

Mgr. Lenka Čertíková

VII. A

siedmy

A

7

Mgr. Jana Fidesová

VIII. A

ôsmy, deviaty

A

10

Mgr. Anna Michelová 

VIII. B

ôsmy, deviaty

A

10

Mgr. Katarína Oboňová

Spolu

   

66