Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Triedy

Trieda

Ročník

Variant

Počet žiakov

Triedna učiteľka

I. A

prvý

5

Mgr. Darina Plavcová

II. A

prípravný, druhý

A, C

7

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

III. A

tretí, druhý

A, C

6

Mgr. Katarína Šuláková

IV. A

štvrtý,

A, C

6

Mgr. Dagmar Rybárová

V. A

piaty

A

6

Mgr. Jana Fidesová

VI. A

šiesty

A

12

Mgr. Anna Michelová

VII. A

siedmy

A

7

Mgr. Silvia Škultétyová

VIII.B 

B

7

Mgr. Lenka Čertíková

VIII. A

ôsmy

A

7

PaedDr. Jana Tóthová

IX. A

deviaty

A

10

Mgr. Anežka Sýkorová

Spolu

   

73