Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Triedy

Trieda

Ročník

Variant

Počet žiakov

Triedna učiteľka

I. A

prípravný, prvý

A,C

7

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

II. A

druhý, tretí

A

7

Mgr. Darina Plavcová

IV. A

tretí, štvrtý

A, C

6

Mgr. Katarína Šuláková

V. A

piaty,

A, C

6

Mgr. Dagmar Rybárová

V. B

tretí, piaty

B

5

Mgr. Lenka Čertíková

VI. A

šiesty

A

6

Mgr. Jana Fidesová

VII. A

siedmy

A

6

Mgr. Katarína Oboňová

VII. B

siedmy

A

6

Mgr. Anna Michelová

VIII. A

ôsmy

A

7

Mgr. Silvia Škultétyová

IX. A

deviaty

A

7

PaedDr. Jana Tóthová

Spolu

   

67