Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Triedy, k 31.12.2020:

Trieda

Ročník

Variant

Počet žiakov

Triedna učiteľka

I. A

prípravný, prvý

A,C

8

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

II. A

druhý, tretí

A

7

Mgr. Darina Plavcová

IV. A

druhý, tretí, štvrtý

A, C

7

Mgr. Katarína Šuláková

V. A

piaty, ôsmy, deviaty

A, C

8

Mgr. Dagmar Rybárová

V. B

prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty, siedmy

B

7

Mgr. Lenka Čertíková

VI. A

šiesty

A

7

Mgr. Jana Fidesová

VII. A

siedmy

A

6

Mgr. Anna Michelová 

VII. B

siedmy

A

7

Mgr. Katarína Oboňová

VIII. A

ôsmy

A

7

Mgr. Silvia Škultétyová

IX. A

deviaty

A

7

PaedDr. Jana Tóthová

Spolu

   

71