Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

02. september - Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/2020

16. september - Plenárne rodičovské združenie

24. september - Účelové cvičenie a Cvičenie v prírode