Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU

Cieľ a činnosť Občianskeho združenia pri Špeciálnej základnej škole Handlová

Cieľ:

Zabezpečenie finančnej, materiálnej a odbornej pomoci, slúžiacej na rozvoj schopností detí.

Činnosť:

  • podpora tvorivej činnosti žiakov a pedagógov
  • inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadenia, didaktickej techniky
  • knižničné zabezpečenie vzdelávacieho procesu
  • nákup učebných pomôcok
  • softvérové vybavenie výpočtovej techniky
  • kultúrne, umelecké a športové súťaže a aktivity
  • podpora vzdelávania a aktivít pedagógov v prospech žiakov
  • získavanie dotácií, grantov a sponzorských príspevkov za účelom financovania združenia a jeho projektov