Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

PERSONÁLNE OBSADENIE

Riaditeľka školy (poradne): PaedDr. Mária Trgiňová
Vedúca poradne: Mgr. Alica Vidová špeciálny pedagóg - logopéd
Ostatní zamestnanci: Mgr. Simona Jusková - psychológ, Marta Bielokostolská - administratívny zamestnanec