"Sme škola podporujúca zdravie"

07. október - Návšteva ZOO školy a prehliadka ZOO v Bojniciach

07. - 11. október - Európsky deň rodičov a školy 2019

14. - 18. október - Týždeň zdravej výživy 2019: "Nežijeme preto, aby sme jedli, jeme preto, aby sme žili."

23. október - Jesenné tvorivé dielne 

30. október - 3. november - Jesenné prázdniny