Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 13.05.2020 č. OLP/3991/2020

 

CŠPP pri ŠZŠ v Handlovej od 01.06.2020  obnovuje svoju činnosť v obmedzenom režime

 

Diagnostická činnosť v priamom kontakte s klientom sa bude realizovať za účelom:

-          zmapovania aktuálneho aktuálneho psychického stavu dieťaťa,

-          ohrozenia psychického stavu klienta, jeho vývinu,

-          resp. za účelom špeciálnopedagogickej diagnostiky z dôvodov  nezvládania domáceho vyučovania a nastavenia jeho ďalšej odbornej starostlivosti,

-          v opodstatnených prípadoch sa bude realizovať aj vyšetrenie školskej zrelosti a posúdenie ŠVVP (podľa telefonického rozhovoru s rodičom)

za dodržania nasledovných podmienok:

§  osobnú diagnostiku a poradenstvo v CŠPP môžeme realizovať len na základe predchádzajúcej telefonickej (mailovej) objednávky; nie je možné osobné objednávanie klientov v našich priestoroch,

§  pobyt iným, ako vopred objednaným klientom nebude umožnený,

§  starostlivosť o ostatných klientov budeme aj naďalej poskytovať telefonickou a mailovou komunikáciou.

 

Bližšie informácie k podmienkam, za ktorých je možný osobný vstup do CŠPP pre potreby poradenstva a vyšetrenia nájdete tu.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť, ktorou nám pomáhate dodržiavať  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva !!!