Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

13.11.2019 - Akadémia škôl v Dome kultúry - spojená s oceňovaním projektov škôl v Handlovej

18.11. 2019 - Individuálne pohovory učiteľov so zákonnými zástupcami žiakov

22.11. 2019 - Katarínsky jarmok v Handlovej aj s výrobkami našich žiakov :)