"Sme škola podporujúca zdravie"

» 02.03. - 10.03. 2019 - Jarné prázdniny

» 13.03. -  Súťaž v speve ľudových piesní

» 13.03. -  Beseda v mestskej knižnici pre 1., 2. ročník

» 20.03. -  Jarné tvorivé dielne

» 22.03. -  Súťaž v prednese prózy a poézie