Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Krúžky

Názov

Vedúci

Počet žiakov

Hra na hudobný nástroj

Školské všeličo

Šikovné ruky

Mgr. Lenka Čertíková

7

Výtvarný krúžok

Mgr. Katarína Šuláková

Katarína Trgiňová

4

Stolnotenisový

Krúžok netradičných športov