"Sme škola podporujúca zdravie"

Krúžky - ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/2022 sa pripravuje.