Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Krúžky

Názov

Vedúci

Počet žiakov

Hra na hudobný nástroj

PaedDr. Anna Ončáková Mičková

6

Školské všeličo

Mgr. Anna Michelová

6

Šikovné ruky

Mgr. Lenka Čertíková

7

Výtvarný krúžok

Mgr. Katarína Šuláková

Alexandra Pavlíková

4

Stolnotenisový

Mgr. Anežka Sýkorová

4

Krúžok netradičných športov

PaedDr. Jana Tóthová,

Mgr. Fidesová

5

Tanečný krúžok

Mgr. Romana Kechanová

4