Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA V HANDLOVEJ
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika

 • Mailová adresa:
CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika
 • 046/5472189
 • v prípade neprítomnosti pracovníkov CŠPP, kontaktujte ekonomický úsek:
 • 046/5472188
 • alebo mail: cspphandlova@gmail.com