"Sme škola podporujúca zdravie"

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA V HANDLOVEJ
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika

 • Mailová adresa:
CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika
 • 046/5472189
 • v prípade neprítomnosti pracovníkov CŠPP, kontaktujte ekonomický úsek:
 • 046/5472188
 • alebo mail: cspphandlova@gmail.com

Zverejňujeme vám kontakt našej krízovej linky, ktorá vám pomôže zvládnuť náročnú situáciu, ktorá sa deje u nášho susedného štátu Ukrajina. Na linke bude pre vás dostupný zamestnanec nášho zariadenia:

 0917 697 471 (od 7.00 hod. do 15.00 hod.). Viac ...