Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

04. jún - Koncoročný výlet pre 2. stupeň 

07. jún - Zážitkové čítanie v mestskej knižnici pre 1. stupeň

11. jún - Školská športová olympiáda

17. jún - Individuálne rodičovské pohovory

19. jún - Didaktické hry - praktická časť

25. jún - Školský jarmok

26. jún - Letná vychádzka do prírody

27. jún - Rozlúčka s končiacimi žiakmi

28. jún - Odovzdávanie vysvedčení