Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

20.01. 2020 - individuálne pohovory zákonných zástupcov s pedagógmi

31.01. 2020 - odovzdávanie polročného výpisu známok

03.02. 2020 - polročné prázdniny. Nástup do školy je 04.02.2020