Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Základné opatrenia:

·  pravidelné umývanie rúk mydlom najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prípravok na báze alkoholu,

·  pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

·  vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest.

Krízový štáb SR neustále prijíma nové masívne opatrenia, ktoré by mali obmedziť šírenie vírusu. 
Bližšie informácie v oblasti školstva nájdete tu:
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2