Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

03.02. 2020 - polročné prázdniny. Nástup do školy je 04.02.2020

Riaditeľstvo ŠZŠ na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi vyhlasuje chrípkové prázdniny v čase od 13. 02. 2020 do 21. 02. 2020.

Jarné prázdniny sú od 24. 02. 2020 do 28. 02. 2020. Nástup do školy bude po jarných prázdninách v pondelok 02. 03. 2020. Žiak bol poučený o BOZ.