Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

» 01.02. Polročné prázdniny

» 22.02. - Spevácka súťaž v speve ľudových piesní  Súťaž kvôli chrípkovým prázdninám zrušená!

» 28.02. - Karneval, o 10:00 v telocvični ŠZŠ