Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

04.12. 2019 - zo závažných organizačných dôvodov poskytnuté voľno - nevyučuje sa

13.12.2019 - Vianočná besiedka

16.12. 2019 - Vianočné tvorivé dielne + pečenie vianočných oblátok

23.12. 2019 - 07.01.2020 - Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 08.01.2020