"Sme škola podporujúca zdravie"

» 05.04. - Predstavenie žiakov ZUŠ pre žiakov mesta Handlová, pod názvom "Teraz nie"

» 16.04. - Individuálne rodičovské pohovory

» 18.04. - 23.04. - Veľkonočné prázdniny.