Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Aktuálne podmienky činnosti CŠPP od 4.1.2021

  •  od 4.1.2021 nevykonávame priamu činnosť s klientmi až do odvolania
  • kontaktovať môžete odborných zamestnancov na tel. čísle 046/5472189, na mailovom kontakte cspphandlova@gmail.com
  • objednaných klientov budeme telefonicky kontaktovať za účelom určenia nových termínov