Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Aktuálne opatrenia od 26.10.2020

Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu, ktorý zahŕňa obmedzenie pohybu osôb, v rámci ktorého k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do Centra špeciálnopedagogického poradenstva, intervencie /činnosť s deťmi/ v poradenskom zariadení sa nebudú realizovať až do jeho odvolania.

V prípade potreby nás môžete telefonicky kontaktovať: 046/5472189