Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

 Oznamujeme rodičom žiakov, že od pondelka 26.10.2020 bude Školský klub detí pri ŠZŠ v prevádzke v obmedzenom režime.

Riaditeľstvo ŠZŠ na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi

určuje karanténu od 23. 11. 2020 do 02. 12. 2020 vrátane.

Nástup do školy bude vo štvrtok 03. 12. 2020.

 

O prípadných zmenách Vás budeme informovať

prostredníctvom webovej stránky školy

a oznamov na vchodových dverách školy.