Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Koniec školského roka
Šk.r.2018/2019 → Opäť odišiel posledný júnový deň a my všetci sme si odniesli domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.Vyľakaní prípravkári v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného. Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok tak, aby sme sa čo najviac približovali k nášmu krédu: Škola podporujúca zdravie :)

Niektorí odchádzali na prázdniny s dobrými známkami, iní dosiahli prvenstvá na súťažiach, ďalší získali nové vedomosti i nových kamarátov a zažili  mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola odmenená úspechom.

Na pôde školy sme uskutočnili veľa zaujímavých školských podujatí. Žiaci majú veľa pekných spomienok z výletov,   z tvorivých dielní, divadelných predstavení, športových i recitačných súťaží.  Učitela a žiaci ako usilovné včeličky pracovali celý školský rok. Pri našej práci nám pomáhali aj asistenti a vychovávatelia, ktorým patrí veľká vďaka.Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom lebo spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh i dodržiavaním školského poriadku. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností. Slová rozlúčky patria našim deviatakom: „Želáme im veľa šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.“ 

Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce. Príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi. Pre viac informácií a menej slov si pozri našu   galériu 2018/2019.

Šk.r.2017/2018 → Tento školský rok bol ako každý - opäť výnimočný :) Celý školský rok sa niesol v duchu príprav a osláv 70. výročia vzniku našej školy. V školskom roku sme pre žiakov opäť pripravili veľa zaujímavých aktivít. Pedagogický zbor sa snažil nielen vedomosti rozdávať, ale pokračoval aj v sebavzdelávaní. Využívanie IKT, či inovatívnych metód vo výučbe je pre náš kolektív už samozrejmosťou. Možno práve vďaka nim sa môžeme pochváliť aj v tomto školskom roku mnohými úspechmi  žiakov v školských i mimoškolských súťažiach. Podarilo sa nám zveladiť i technické vybavenie našej školy, a tak stále väčší počet žiakov môže využívať interaktívne tabule na vyučovaní. Všetky fotografie z akcií si môžete pozrieť v našej galérii 2017/2018.

Šk.r.2016/2017 → Skončil sa ďalší školský rok. Počas trvania  šk.r. 2016/2017 sa kolektív učiteľov i žiakov stretávali na spoločných aktivitách i stretnutiach. Pedagógovia sa podelili o svoje poznatky a žiaci  načerpali nové vedomosti, zručnosti podnety a nápady. Od začiatku šk.r. bolo zrealizovaných mnoho školských akcií a stretnutí. Učitelia využívali inovatívne metódy vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi  žiakov z rôznych súťaží a môžeme sa popýšiť i technickým vybavením školy a jej zveľadením. Všetky fotografie z akcií si môžete pozrieť v našej galérii 2016/2017.

Šk.r.2015/2016 → Skončil sa ďalší školský rok. Počas trvania  šk.r. 2015/2016 sa kolektív učiteľov i žiakov stretávali na spoločných aktivitách i stretnutiach a pre všetkých zúčastnených sa stali zážitkovými stretnutiami. Pedagógovia sa podelili o svoje poznatky a žiaci  načerpali nové vedomosti, zručnosti podnety a nápady. Od začiatku šk.r. bolo zrealizovaných mnoho školských akcií a stretnutí. Učitelia využívali inovatívne metódy vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi  žiakov z rôznych súťaží a môžeme sa popýšiť i technickým vybavením školy a jej zveľadením. Všetky fotografie z akcií si môžete pozrieť v našej galérii.

Šk.r.2014/2015Posledný júnový týždeň bol v našej škole rušný. Posledné dva dni už boli hlavne slávnostné. 29. júna sme sa rozlúčili so žiakmi končiacimi školskú dochádzku v našej škole. Aj sme si poplakali. Ďalší deň, utorok 30. júna  triedne učiteľky vyhodnotili prospech, správanie a dochádzku žiakov svojej triedy. Potom už zaznelo z tried: Hurá! A išlo sa na prázdniny.

Škola v prírode Šk.r.2014/2015 →V dňoch 8. - 12. júna 2015 sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo školy v prírode. Krásne prostredie Slovenského raja, obce Vernár a penziónu Suchá ich obklopovalo nielen počas chvíľ učenia, ale vychutnávali si ho aj vo chvíľach voľna. Obdivovali scenériu neďalekej Dobšinskej ľadovej jaskyne a priľahlých prírodných zákutí. Mali možnosť nazrieť do partizánskeho obydlia a popoludní využívali relax v bazéne.

Fašiangový karneval →Dňa 13. februára bolo v škole veselo. V pekne vyzdobenej telocvični sa konal  karneval. A bol to karneval ako sa patrí. Všetci žiaci a niektoré pani učiteľky boli poriadne masky. Tancovali, súťažili a zabávali sa. Ak chcete vedieť ako vyzerali, pozrite si galériu.

Šk.r.2012/2013

Šk.r.2012/2013 →17. - 21. júna 2013 sa 22 žiakov našej školy zúčastnilo školy v prírode. Na 5 dní bola ich školou a zároveň domovom Májekova chata na Malinom Brde obklopená krásnou prírodou. Odtiaľ podnikali kratšie aj dlhšie túry do okolia so skúseným horským záchranárom. Užili si veľa pohybu ale aj zábavy.
Hviezdy deťom
Pondelok, 10. júna zavítal do našej školy vzácny hosť - Martin Škrtel. Na futbalovom štadióne, kde práve prebiehal Školský olympijský deň, si so žiakmi zahral futbal. O futbal s ním bol zo strany žiakov veľký záujem. Priniesol im okrem futbalu aj sladkosti a rôzne upomienkové predmety. Žiaci budú určite  spomínať na to, ako hrali futbal s hráčom slovenskej reprezentácie.
Handlovské športové hry

Dňa 29.5.2013 sa žiaci I.stupňa Václav Baláž, Norbert Bombic, Akrián Parady, Jozef Bielik, Patrik Šarkozy, Jozef Cicko, Anna - Mária Lacková a Veronika Cicková zúčastnili Handlovských športových hier v atletike. V hode kriketovou loptičkou obsadil Adrián Parady 1. miesto a v skoku do diaľky z miesta obsadil Jozef Bielik 2. miesto.

Deň otvorených dverí
22. mája t. r. naša škola otvorila dvere pre rodičov, priateľov, verejnosť a pozvaných hostí. Záujemcovia si mohli prezrieť priestory školy a kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci. Čakali ich aj malé upomienkové predmety, ktoré vyrobili žiaci. Celé podujatie sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Škola totiž oslavovala 65. narodeniny.  Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou  podporou prispeli k zdarnému priebehu podujatia.
Beh oslobodenia Handlovej
Dňa 5. 4. 2013 sme sa zúčastnili XXX. ročníka Behu oslobodenia Handlovej. Našu školu reprezentovalo 15 bežcov a všetkým sa podarilo dobehnúť do cieľa. Najlepší výkon dosiahla Jesica Ištoková, ktorá v kategórii ml. žiačok obsadila 2. miesto. Zaujímavých spolubežcov mali naši juniori, ktorí bežali s bežcami z Kene.
Plavecký výcvik
V dňoch 8. - 19. apríla 2013 sa žiaci školy zúčastnia plaveckého výcviku. Rozdelení budú do 4. skupín. Denne bude mať každá skupina 1 vyučovaciu hodinu plavecký výcvik. Nezúčastnia sa ho len žiaci na základe lekárskeho osvedčenia.
Chrípkové prázdniny
Z dôvodu epidemického výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení bolo rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi v dňoch 18. 02. - 22. 02. 2013 zakázané vyučovanie a poriadanie hromadných akcií..
Dražba dresu Martina Škrtela
Hráč FC Liverpool Martin Škrtel venoval Občianskemu združeniu pri Špeciálnej základnej škole v Handlovej dres so svojim podpisom. Svojim činom chce pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom. Venoval nám ho do dražby, ktorú sme zverejnili prostredníctvom Rtv Prievidza. Na dražiteľa čaká aj prídavok.Výťažok z dražby bude použitý na športové a relaxačné aktivity žiakov. Ak máte o dres záujem a chcete sa potešiť vzácnym zberateľskýmkúskom  a zároveň chcete  pomôcť postihnutým deťom, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese so svojou ponukou. Ďakujeme.
Vianoce v škole
Vianoce v našej škole začali už 11 dní pred Vianocami spoločným stretnutím s rodičmi a priaznivcami školy. Všetci žiaci ukázali, že vedia spievať, tancovať a recitovať. Potom sme sa už venovali prípravám na sviatky: mali sme voňavý deň (vianočné ozdoby z ovocia), oblátkový deň (pečenie vianočných oblátok), medový deň (pečenie medovníkov). Predvianočné obdobie vyvrcholilo diskotékou a potom sme sa už rozišli na vianočné prázdniny.
Majstrovstvá Slovenska v plávaní MP
Dňa 26. 11. 2012 sa žiaci ŠZŠ Handlová  Daniela Oláhová, Iveta Žuborová, Zuzana Šeligová, Vladimír Chlapeček, Marek Jančok a Peter Farkaš zúčastnili MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA v plávaní zdravotne znevýhodnených detí v Považskej Bystrici. Umiestnenie :  Daniela Oláhová ( ml.ž.)  3. miesto  50 m prsia , Zuzana Šeligová ( st.ž.) 1. miesto 50 m prsia,  Peter Farkaš ( dorast.) 3. miesto 50 m prsia , Vladimír Chlapeček ( st.ž.) 1. miesto 50 m prsia 2. miesto  50 m voľný spôsob,  3. miesto 50 m znak.
Exkurzia
Dňa 13. novembra 2012 sa žiaci 4. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Jej zameranie bolo na mediálnu výchovu a navštívili televíziu Markíza a Slovenský rozhlas. V televízii si prezreli nahrávacie štúdiá a prácu redaktorov spravodajstva. V Slovenskom rozhlase mali možnosť prezrieť si hahrávacie štúdio orchestra a administratívne priestory v pyramíde. Sami mali možnosť porovnať prácu obrazového a zvukového média.
Tvorivá dielňa
Už 5. rok vyhlasuje OZ Vyšehrad v spolupráci s OcÚ Nitrianske Pravno a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi súťaž „O zlatú hviezdičku“. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci a pod vedením pána Rastislava Haronika si v utorok  6. novembra mohli vyskúšať výrobu betlehemov aj iných výrobkov z prírodného  materiálu – hliny. Tvorivej dielne sa zúčastnili žiaci 7 . – 9. ročníka.   Práce našich žiakov budú vystavené  pre verejnosť od 7. decembra do 12. decembra v zasadačke OcÚ Nitrianske Pravno.
Jablko ako ho nepoznáme
26.otóbra sme si síce trochu oneskorene, ale o to zábavnejšie pripomenuli Deň jablka. Starší žiaci celý týždeň pripravovali jedlá a nápoje z jablka a napokon výsledky svojej práce prezentovali ostatným žiakom. Pripravili lahodný jablkový závin, jablkový koláč "Šup do vandlíka", jablkový mrežovník, jablká v čokoláde, detskú výživu, čaj šťavu. Bola to hotová jablková hostina. Zároveň žiaci súťažili v jedení jablka a tancovaní s jablkom. Spomenuli si na piesne a básničky o jablku. Deň jablka bol naozaj vydarený. Pripravila ho pani učiteľka Škrtelová a Balážová.
Svetlušky
24.otóbra sa vybraní žiaci z našej školy zahrali na svetlušky a rozdávali svetlo. Zuzka Šeligová, Barborka Cicková, Adam Letko, Peťo Farkaš, Danka Oláhová, Maroš Virág, Božka Betyárová, Norbert Bombic, Olinka Grláková a Ľubko Cicko zúčastnili oblastnej súťaže v tvorivosti Svetlušky, ktorú poriadalo Považské osvetová stredisko v Považskej Bystrici.  Vzorne reprezentovali školu a odniesli si aj ocenenia: Ľubko Cicko 1. miesto v skladaní puzzlí, Peter Farkaš 2. miesto v modelovaní a Maroško Virág 3. miesto v skladaní puzzlí.
Dni športu
Posledný deň pred jesennými prázdninami (30. 11.) sa 14 žiakov školy zúčastnilo plaveckej štafety pri príležitosti Dní športu.
Škola v prírode
V dňoch 14. - 19. 10.  sa žiaci našej školy zúčastnili školy v prírode. Užili si týždňový pobyt v peknom prostredí uprostred prírody v lokalite Čertov (Lazy pod Makytou). Ubytovaní boli v hoteli František. Tí žiaci, ktorí tam boli (41), sa už teraz tešia na ďalšiu školu v prírode.
Deň otvorených dverí v samospráve
18.otóbra sa žiaci školy, ktorí neodišli do školy v prírode, boli pozrieť ako sa pracuje v mestských organizáciách a na mestskom úrade. Najviac ich zaujala práca mestskej polície. Navštívili aj Dom kultúry a Mestský úrad v Handlovej.
Turnaj v minifutbale
10.otóbra organizovala naša škola 5. ročník Turnaja žiakov ŠZŠ Trenčianskeho kraja v minifutbale. Zúčastnili sa ho družstvá 6 škôl. Víťazstvo obhájili chlapci z Partizánskeho. Družstvo našej školy skončilo na 4. mieste. Turnaj prebehol v priateľskej atmosfére. Za ceny ďakujeme hlavne Martinovi Škrtelovi.
Olympijský týždeň
Žiaci našej školy sa spoločne s učiteľmi v dňoch 28. mája až 1. júna 2012 zúčastnili športových a sprievodných aktivít, ktoré mohli byť realizované vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis. Podujatí sa zúčastnilo spolu 87 žiakov.
Poznaj štátne symboly
Žiaci sa oboznámili so štátnymi symbolmi SR. Potom si prakticky overili vedomosti tak, že každá trieda vyfarbila štátny znak, zhotovila si štátnu vlajku a zložila na niekoľko častí rozstrihanú štátnu pečať. Na záver sme si všetci spolu zaspievali štátnu hymnu.
Gaňova Tarnava
Žaci nás úspešne reprezentovali v oblasnej  súťaži v prednese poézie a prózy. V celoslovenskej súťaži nás budú 10. mája 2012 v Spišskej Novej Vsi zastupovať Slávko Baláž a Kristínka Uramovská.
20.4.2012 Deň Zeme
Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do aktivít tvorivou dielňou - výrobou kvetín.
20.4.2012 Deň dopravnej výchovy
Precvičili sme si vedomosti o správaní sa účastníkov cestnej premávky. Dohliadal na nás príslušník Mestskej polície v Handlovej.
28.3.2012 Školská súťaž v prednese poézie a prózy
Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Víťazi sa zúčastnia oblastnej súťaže v prednese poézie a prózy Otvorené srdcia v Považskej Bystrici. Držíme im palce.
24.1.2012 Školská súťaž v speve
Žiaci si vyskúšali spev s mikrofónom pred publikom. Cítili sme sa ako na Superstar. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia krajskej súťaže Zlatý slávik v Trenčíne.

Šk.r.2009/2010

9.2.2010 Beseda v Mestskej knižnici: Fašiangy
Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili besedy s pracovníčkami MsK. Porozprávali im o ľudových zvykoch a zachovaných tradíciách Fašiangov. Na záver si každý žiak vyrobil vlastnú fašiangovú masku.
11.2.2010 Strom priateľstva
V tento deň sme sa rozprávali o hodnotách a význame priateľstva. Urobili sme si veľký strom, ktorého korunu symbolicky tvoria naše ruky. Spoločná práca sa nám vydarila a plagát hrdo visí v školskej šatni.
19.2.2010 Karneval
V tento deň sme si obliekli karnevalové kostýmy a riadne sme sa zamaskovali. V dobrej nálade sme sa všetci spoločne zabávali vo vyzdobenej telocvični.
16.3.2010 Návšteva výstavy v CVČ Relax
Navštívili sme výstavu prác žiakov základných škôl a našej školy v meste. Výstava mala názov Príroda očami detí a zapojili sme sa do nej aj my.
25.3.2010 Exkurzia do Bratislavy
37 žiakov a 8 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo exkurzie do Bratislavy. Zúčastnili sme sa natáčania relácie Gól v Slovenskej televízii. Osobne sme sa spoznali so športovým komentátorom Marcelom Merčiakom a moderátorom Jurajom Mali by sme sa vidieť aj vo vysielaní relácie Gól 30. 5. 2010.
Ďalšia naša zastávka bola v Národnej rade SR. V sprievode jej zamestnankyne sme si prezreli štátne symboly vo vestibule a priestory, v ktorých rokujú poslanci a niektorých sme aj uvideli. Budova nás ohúrila svojou veľkosťou a výzdobou.
V blízkosti Parlamentu stojí Bratislavský hrad a ani ten sme nevynechali. Prezreli sme si jeho nádvorie a pokochali sa krásnym výhľadom na Dunaj a mesto.
31.3.2010 Školská súťaž v speve ľudových piesní
Súťaže sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých tried školy. Víťazmi jednotlivých kategórií sú: Jana Šeligová, Aleš Grlák a Tomáš Paradi. Všetci traja nás budú reprezentovať v krajskej súťaži v Trenčíne.
9.4.2010 Beh oslobodenia
Niekoľko žiakov z krúžku športovo-pohybových hier sa zúčastnilo tradičného Behu oslobodenia mesta Handlová. Všetky kategórie mali veľa pretekárov. Vo svojich kategóriách sa najlepšie umiestnili: Marcel Šandor, Juliana Zelenáková, Pavol Bielik, Patrik Červík.
12.–23.4.2010 Plavecký výcvik
Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci, ktorým to povolili rodičia a odporučil lekár. Tí, ktorí sa ho zúčastnili prvý raz sa naučili nebáť sa vody a získali základy techniky plávania. Ostatní si zdokonalili svoj plavecký štýl.
26.4.2010 Deň Zeme
V priestoroch Domu kultúra v Handlovej sa stretli žiaci všetkých základných a stredných škôl v meste. Prezentovali svoje nápady v možnosti využitia odpadových surovín. Naši žiaci učili ostatných vyrábať ozdobné predmety z plastových fliaš. Zároveň bola v čitárni DK inštalovaná výstava prác žiakov.
17.2.2010 Divadelné predstavenie Cisárove nové šaty
Študenti vysokej školy zo Zvolena nás navštívili s vtipnou rozprávkou Cisárove nové šaty. Vystúpenie sa nám všetkým veľmi páčilo a odniesli sme si z neho aj ponaučenie.