Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Dňa 22.apríla je Deň Zeme

Žiaci majú denne pripravené zadania zo všetkých predmetov na

www.bezkriedy.sk