Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Žiaci majú denne pripravené zadania zo všetkých predmetov na

www.bezkriedy.sk