Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Koronavírus - video pre deti

Žiaci majú pripravené úlohy zo všetkých predmetov na

www.bezkriedy.sk

Kto má možnosť, môže skúsiť opakovať matematiku aj cez nasledujúce linky:

https://www.matika.in/sk/#1

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/porovnavanie-cisel-do-20/123m_sk_204

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/cisla-10-20/123m_sk_202

Ostatné zadania a komunikácia sa realizujú prostredníctvom správ, fotiek a videí v messenger i individuálnym spôsobom.

Iné úlohy:

O troch prasiatkach

O rybárovi a zlatej rybke

O kozliatkach

MATEMATIKA do 20

Písmeno Ľ