Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Koronavírus - video pre deti

Matematika

Počítame do 10

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/postrehovani-poctu/pocitame.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/v-hrackarstvi/pocitame.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/usporadani-cisel/razeni.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/rozklad-cisel/priklady1.htm

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/scitani-do-8/priklady.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-s-pejsky/priklady1.htm

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/odcitani-do-8/priklady.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-v-trave/priklady1.htm

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-zajicku/priklady1.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-pyramidy-typA/priklady1.htm

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/procvicovaci-karty/pocitame.html

  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-8/priklady.html

Slovenský jazyk

Písmeno Ľ

Úlohy a komunikácia sa realizujú prostredníctvom správ, fotiek a videí v messenger.

Ostatné zadania a komunikácia sa realizujú prostredníctvom správ, fotiek a videí v messenger i individuálnym spôsobom.