"Sme škola podporujúca zdravie"

Rómske Vianoce 2017