"Sme škola podporujúca zdravie"

Krajská športová olympiáda 2019