Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Koncoročný výlet do Banskej Bystrice 2016