"Sme škola podporujúca zdravie"

Koncoročný výlet do Banskej Bystrice 2016