"Sme škola podporujúca zdravie"

Koncoročný výlet,1.stupeň