"Sme škola podporujúca zdravie"

Deň polície VI 2016