"Sme škola podporujúca zdravie"

Deň polície v Prievidzi