Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

2017/2018

Zamestnanci 2017_2018

Fotografií:
3
Dátum:
8.10.2018

Zobraziť

Triedy 2017_2018

Fotografií:
7
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Začiatok šk_r_2017_2018

Fotografií:
6
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Účelové cvičenie IX_2017

Fotografií:
5
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Memoriál K.Matiaška

Fotografií:
5
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Jesenná olympiáda ŠKD 2017

Fotografií:
3
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Svetlušky 2017

Fotografií:
5
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Divadlo Clipperton 2017

Fotografií:
6
Dátum:
4.1.2019

Zobraziť

Rómske Vianoce 2017

Fotografií:
4
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Vianočná besiedka 2017

Fotografií:
22
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Jarné tvorivé dielne 2018

Fotografií:
9
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Hovorme o jedle

Fotografií:
9
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Exkurzia Levice

Fotografií:
11
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Recitačná súťaž 2018

Fotografií:
16
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Krajské športové hry

Fotografií:
8
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Spevácka súťaž ľudových piesní 2017

Fotografií:
24
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

70.výročie vzniku školy

Fotografií:
27
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Deň detí 2018

Fotografií:
6
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Deň polície v Prievidzi

Fotografií:
13
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Rozlúčka s 9.A

Fotografií:
13
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Koncoročný výlet,1.stupeň

Fotografií:
6
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť

Koncoročný výlet,2.stupeň

Fotografií:
9
Dátum:
5.1.2019

Zobraziť