Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Dokumenty školy

Názov Dátum Typ Veľkosť Počet stiahnutí
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
20.3.2019 PDF 141,6 kB
Správa o VVČ 2018/2019
13.12.2019 PDF 1,46 MB
Školský-poriadok-ÚZ.docx
11.10.2018 Open XML 3,94 kB 143
STRAVOVACÍ PORIADOK 9-19.pdf
23.6.2019 PDF 275,39 kB
školský poriadok 22_01_2015.pdf
19.10.2018 PDF 844,69 kB 0
Správa-o-VVČ2.doc
9.10.2018 MS Word 724 kB
Správa_o_VVČ_2016_2017.doc
9.10.2018 MS Word 405 kB
Správa-o-VVČ-CŠPP-2012_2013.pdf
9.10.2018 PDF 1,1 MB
Správa-o-VVČ-2012_20133.pdf
9.10.2018 PDF 1,54 MB
Správa-o-VVČ-CŠPP.doc
9.10.2018 MS Word 1,61 MB
Správa-o-VVČ1.doc
9.10.2018 MS Word 2,64 MB
Správa-o-VVČ.doc
9.10.2018 MS Word 2,93 MB
ŠkVP-inovovaný.pdf
9.10.2018 PDF 6,85 MB
ŠkVP-pôvodný.pdf
9.10.2018 PDF 11,2 MB
Správa-o-VVČ-CŠPP2.pdf
10.10.2018 PDF 574,69 kB 207
Správa-o-VVČ-ŠZŠ.pdf
10.10.2018 PDF 1,87 MB 215
Správa o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach školy 2017/2018
13.12.2018 PDF 1,41 MB
Správa o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach školy 2017/2018
13.12.2018 PDF 1,41 MB
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 2019 -2020.pdf
20.6.2019 PDF 209,82 kB
aktualny-skolsky-rok.docx
8.10.2018 Open XML 11,4 kB
Rada-skoly.docx
8.10.2018 Open XML 8,53 kB
Stranka-2018-navrh-op.docx
8.10.2018 Open XML 12,8 kB
vnutorny-poriadok-SKD.pdf
8.10.2018 PDF 184,86 kB
Skolsky-vychovny-program.pdf
8.10.2018 PDF 683,7 kB